INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: zimná údržba

Zima nám dáva zabrať

Zima nám dáva zabrať

Zimná pohotovosť sa začala pre túto sezónu 15.11. 2016 . Zimná služba zahŕňa čistenie komunikácií III a IV triedy, vybrané chodníky, schody, nájazdy, prechody, ktoré sú v správe našej mestskej časti. Presne vyznačené ich môžete nájsť v novej interaktívnej mape na internetovej stránke www.gis.petrzalka.sk.…
Zimná služba je zabezpečená

Zimná služba je zabezpečená

Mestská časť Bratislava-Petržalka zabezpečuje zimnú službu prostredníctvom Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka v zmysle „Operačného plánu zimnej služby na zimnú sezónu 2016/2017“. Ten je riadiacim dokumentom pre riadenie údržby v bežných zimných podmienkach aj v mimoriadnych situáciách. Zimná pohotovosť sa začína 15. novembra 2016  a končí 15. marca 2017.…
Zimná pohotovosť v Petržalke už začala

Zimná pohotovosť v Petržalke už začala

Petržalka zabezpečuje zimnú službu prostredníctvom Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka v zmysle „Operačného plánu zimnej služby na zimnú sezónu 2015/2016“. Zimná pohotovosť sa začala15. novembra 2015 a končí 15. marca 2016. Tento termín môže byť ovplyvnený mimoriadnymi poveternostnými vplyvmi, vtedy operačný štáb zimnej služby určí termín nástupu a ukončenia zimnej služby mimo týchto termínov.…
Sneh nás všetkých potrápil

Sneh nás všetkých potrápil

Mnohým Petržalčanom nie je jasné, kto má zabezpečovať zimnú údržbu na konkrétnych cestách a chodníkoch. Počas snehovej nádielky sa obrátili aj na našu redakciu, aby sme im pomohli. „Rád by som upozornil na našu ulicu, Vavilovova 2 až 16. Neviem presne, kto sa má starať o jej zimnú údržbu, ale nech je to kto chce, tak má veľmi macošský prístup.…
V Petržalke už minuli 50 ton posypového materiálu

V Petržalke už minuli 50 ton posypového materiálu

Do štvrtka 29.januára spotrebovali v bratislavskej mestskej časti Petržalka približne 50 ton posypového materiálu. Ako pre agentúru SITA povedala tlačová tajomníčka Miestneho úradu Petržalka Michaela Platznerová, stála služba monitoruje vývoj počasia a pracovníci majú nariadenú domácu pracovnú pohotovosť. V prípade nepriaznivého počasia dispečer zvolá pracovníkov, ktorí musia na pracovisko nastúpiť do jednej hodiny.…
V teréne je 54 sypačov, spoje MHD meškajú

V teréne je 54 sypačov, spoje MHD meškajú

Zjazdnosť ciest, chodníkov, námestí a priechodov pre chodcov v Bratislave zabezpečuje 54 sypačov a 89 pracovníkov. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Bratislavy Ivana Skokanová, v pondelok o 18:40 vydali príkaz na posyp kopcovitých terénov, ako sú cesty na Kamzík, Dlhé Diely, do Lamač, na Kramáre, a to najmä pre zľadovatený povrch vozoviek.…
Petržalka je na zimu pripravená

Petržalka je na zimu pripravená

V marci tohto roku nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Petržalky. Okrem iného tu poslanci stanovili presné pravidlá čistenia verejných priestranstiev, povinnosti vlastníkov, nájomcov či užívateľov pozemkov, ale aj správcov bytových domov. Samospráva pristúpila k spresneniu povinností a zadefinovaniu priestorov z dôvodu nejednoznačnosti pôvodného znenia VZN, čím vznikali spory o tom, kto z oprávnených sa má o čistotu verejného priestranstva postarať.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201