INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: zimná služba

Zimná služba je zabezpečená

Zimná služba je zabezpečená

Mestská časť Bratislava-Petržalka zabezpečuje zimnú službu prostredníctvom Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka v zmysle „Operačného plánu zimnej služby na zimnú sezónu 2016/2017“. Ten je riadiacim dokumentom pre riadenie údržby v bežných zimných podmienkach aj v mimoriadnych situáciách. Zimná pohotovosť sa začína 15. novembra 2016  a končí 15. marca 2017.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201