INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: žiadosti

Do materských škôl sme umiestnili o 111 detí viac ako vlani

Do materských škôl sme umiestnili o 111 detí viac ako vlani

V súčasnosti navštevuje 23 petržalských materských škôl  2 558 detí, ďalších 1 501 žiadostí školy zaznamenali pri jarných prihláškach na nasledujúci školský rok. Mestská časť bola schopná vyhovieť 825 žiadostiam, čo je o 111 detí viac ako v minulom roku. Petržalka investuje každoročne značné finančné prostriedky do rozširovania kapacít svojich materských škôl, v priemere 700 tisíc eur ročne.…
Ešte môžete požiadať o dotácie

Ešte môžete požiadať o dotácie

V Petržalke sa už dotácie schvaľujú po novom. Poslanci schválením nových pravidiel najmä spresnili účel, na ktorý je možné dotácie žiadať, podmienky ich čerpania, ale aj výšku poskytovanej dotácie, ktorá nesmie presiahnuť 60% celkových nákladov na jeden projekt. Žiadosti o poskytnutie dotácie do dvetisíc eur môžu žiadatelia adresovať úradu do konca októbra príslušného kalendárneho roka.…
Na dotácie dá Petržalka 100 tisíc

Na dotácie dá Petržalka 100 tisíc

Petržalka aj v roku 2014 bude podporovať šport, kultúru, výchovu, zdravie i vzdelávanie. Aj na takéto aktivity prispela mestská časť z vlaňajšieho rozpočtu formou udelenia dotácií. Celková suma 80-tisíc eur pomohla pri organizovaní aktivít 51 žiadateľom. Najviac žiadostí sa vlani týkalo podpory mládeže a športu, na rozdiel od roku 2012, keď prišlo viac žiadostí týkajúcich sa starostlivosti o seniorov, ľudí bez domova a sociálne slabých obyvateľov.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201