INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: žiadosť

Úľavy na poplatkoch za služby RTVS treba žiadať znovu.

Úľavy na poplatkoch za služby RTVS treba žiadať znovu.

Konečný termín – 31. jún Iba necelé dva týždne zostávali koncesionárom, ktorí majú nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku za služby Rozhlasu a televízie Slovenska. Ako sa však vo svojom komuniké zo dňa 14. marca 2013 vyjadril Václav Mika, generálny riaditeľ RTVS, v súvislosti so zákonom o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS veľmi citlivo vníma neprimerané ťažkosti, ktoré majú dôchodcovia a zdravotne ťažko postihnuté osoby pri uplatňovaní nárokov na rôzne typy úľav.…
Je dôležité pracovať s mladou generáciou

Je dôležité pracovať s mladou generáciou

Prvé tohtoročné účelové dotácie Petržalka schválila združeniam, ktoré sa intenzívne venujú práci s deťmi a mládežou. Za necelé dva mesiace tohto roka požiadalo o účelovú dotáciu z rozpočtu mestskej časti Petržalka zatiaľ 13 subjektov a ich finančné nároky sa takmer vyrovnali celkovej výške vyčlenených prostriedkov na dotácie na kalendárny rok.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201