INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: zemina

Starosta opäť riešil val zeminy uprostred Petržalky

Starosta opäť riešil val zeminy uprostred Petržalky

Po neúspešných pokusoch dohodnúť sa so zhotoviteľom stavby 1. etapy nosného systému MHD na prijatí adekvátnych opatrení na zníženie prašnosti alebo na okamžitom odstránení skládky zeminy na Námestí Hraničiarov vykonal vo štvrtok 24.4.2014 petržalský stavebný úrad na pokyn starostu Vladimíra Bajana štátny stavebný dohľad na predmetnej stavbe.…
Val zeminy začnú odstraňovať v najbližších dňoch

Val zeminy začnú odstraňovať v najbližších dňoch

Na marcovom kontrolnom dni na stavbe 1. časti nosného systému MHD sa samospráva informovala, ako sa plní prísľub, ktorý dal zhotoviteľ starostovi Petržalky. Vladimír Bajan – v súvislosti so sťažnosťami obyvateľov na zvýšenú prašnosť – žiadal na prvom kontrolnom dni od zhotoviteľa návrh riešenia a časový harmonogram odvozu.…

Vy sa pýtate – my odpovedáme

V minulom čísle PN sme reagovali na otázku čitateľa Petra Herku, ktorý sa pýtal na skládku zeminy pri spojnici Jantárovej cesty, Rusovskej cesty a Námestia hraničiarov. Ako sme písali, nejde o ďalšie zahusťovanie, ako sa náš čitateľ obával, ale o stavbu električkovej trate.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201