INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: zber

Bude sa zbierať odpad s obsahom škodlivých látok

Bude sa zbierať odpad s obsahom škodlivých látok

Na Ovsištskom námestí 1 (vedľa Jednoty) bude 21. októbra od 10.30 do 12.30 h pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje (musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad) a tuky, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.), vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.) Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre  bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.…
Zber odpadu z domácností s obsahom škodlivín

Zber odpadu z domácností s obsahom škodlivín

Koncom minulého roka zaznamenala mestská časť niekoľko prípadov “odložených” bandasiek plných nebezpečných a zdravie ohrozujúcich látok. Ako vtedy potvrdil RNDr. Vojtech Chovanec, konateľ spoločnosti na likvidáciu nebezpečného odpadu ARGUSS, odstraňovali na území Petržalky v spolupráci s Okresným úradom životného prostredia 170 kg toluénu a s mestskou časťou 190 kg toluénu a 10 kg acetónu.…
Jarné upratovanie nám vystavilo účet

Jarné upratovanie nám vystavilo účet

Petržalka pravidelne každú jar a jeseň organizuje upratovanie verejných plôch. Nedávne jarné upratovanie nám vystavilo účet, podľa ktorého sa za necelé dva mesiace vyzbieralo takmer 170 ton odpadu. Počas jarného upratovania sme na území Petržalky rozmiestnili namiesto avizovaných 75 až 90 veľkoobjemových kontajnerov, ktoré boli v priebehu šiestich týždňov k dispozícii obyvateľom v jednotlivých lokalitách mestskej časti.…
ENVIDOM opäť zbiera nepotrebné spotrebiče

ENVIDOM opäť zbiera nepotrebné spotrebiče

V najbližších týždňoch majú Bratislavčania možnosť zbaviť sa jednoducho a ekologicky starých spotrebičov v rámci pravidelného mobilného zberu. Vždy v sobotu zabezpečuje Združenie výrobcov elektrospotrebičov ENVIDOM v konkrétnej mestskej štvrti ich odvoz. Kto má doma nepotrebnú starú chladničku, práčku či vysávač, môže najneskôr do 3. júna kontaktovať petržalský miestny úrad.…
Zber starých elektrospotrebičov

Zber starých elektrospotrebičov

V sobotu 29. novembra 2014 obyvateľom Petržalky bezplatne ENVIDOM (Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu) odvezie nepotrebné elektrospotrebiče na ekologickú recykláciu. Nepotrebné veľké (chladničky, práčky, TV) aj malé spotrebiče (fény, holiace strojčeky apod.) patria do zberu. Len odtiaľ môžu putovať na ekologickú recykláciu, ktorá výrazne prispieva k ochrane životného prostredia. …
V Petržalke spustili projekt na triedenie PET fliaš

V Petržalke spustili projekt na triedenie PET fliaš

V bratislavskej Petržalke v týchto dňoch štartuje nový ekologický projekt zameraný na zber PET fliaš. Projekt pripravila spoločnosť Renviro v spolupráci s mestskou časťou Petržalka. Projekt je zameraný na zber PET fliaš priamo od spotrebiteľov a firma ním chce zamedziť miešaniu fliaš s inými plastami či separovanými zložkami a ich prípadnej kontaminácii.…
Z domácností budú opäť odvážať odpad s obsahom škodlivín

Z domácností budú opäť odvážať odpad s obsahom škodlivín

V Bratislave sa opäť začína zber domového odpadu s obsahom škodlivín, obyvatelia mesta ho môžu odovzdať každú sobotu od 4. do 18. októbra. Hlavné mesto spolu s mestskými časťami budú v týchto dňoch zbierať z domácností staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory, žiarivky či iný odpad obsahujúci ortuť.…
Elekrodopad môžete náhlásiť k odvozu ešte dnes

Elekrodopad môžete náhlásiť k odvozu ešte dnes

Mestská časť Bratislava-Petržalka bezplatne zabezpečí odvoz nepotrebných elektrospotrebičov na ekologickú recykláciu v spolupráci s firmou Envidom v dňoch 7., 14. a 21. júna 2014. 1. Najneskôr do 4. júna 2014 kontaktujte pracovníkov Mestskej časti Bratislava – Petržalka: – osobne počas stránkových dní (pondelok 8.00 – 17.00 h, streda 8.00 – 16.30 h, piatok 8:00 – 12:00 h) – na tel.…
Petržalské školy budú tiež zbierať PET fľaše

Petržalské školy budú tiež zbierať PET fľaše

Žiaci petržalských základných škôl sa zapojili už do niekoľkých projektov zameraných na ekológiu, separáciu odpadov a čistotu životného prostredia. Preto s nadšením privítali celoslovenský projekt, ktorý odštartoval známy obchodný reťazec. Nielen opäť upozornia na to, aké dôležité je separovať odpad, odľahčiť životnému prostrediu, ale škola, ktorá nazbiera najviac fliaš, vyhrá vybudovanie multifunkčného ihriska vo svojom areáli. …
V Petržalke vyzbierali takmer 6 ton elektroodpadu

V Petržalke vyzbierali takmer 6 ton elektroodpadu

V decembri sa uskutočnil v Petržalke bezplatný zber elektroodpadu, a to v spolupráci so spoločnosťou Envidom, ktorá má so zberom a likvidáciu elektroodpadu niekoľkoročné skúsenosti. Počas troch po sebe nasledujúcich sobôt sa od obyvateľov vyzbieralo takmer 6 ton elektroodpadu z domácností. Veľká časť starých, nepotrebných či pokazených elektrospotrebičov často končí v komunálnom odpade či pristavená v kontajnerových stojiskách, prípadne v ich okolí, nehovoriac o dne Chorvátskeho ramena či Draždiaka.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201