INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: zážitkové učenie

Zelená trieda

Zelená trieda

Dlhé roky nás, zamestnancov materskej školy, trápil nevyužitý priestor takpovediac priamo v strede budovy – átrium. A tak, keď prišla výzva Nadácie Volkswagen zapojiť sa do ich grantového programu „Zelené vzdelávanie“, chopili sme sa príležitosti a spolu s rodičmi, zamestnancami Volkswagenu a  Janou Hrehorovou, členkou našej Rady školy sme napísali projekt s názvom „Zelená trieda“.…
Ľúbim svoju mamičku…

Ľúbim svoju mamičku…

Osobitosťou materských škôl je, že hlavnou metódou, formou a aj prostriedkom výchovy a vzdelávania je hra, ktorá umožňuje rozvíjať osobnosť detí a žiakov zážitkovo, s využitím ich prirodzenej hravosti. Aj deň v Materskej škole na Bulíkovej ulici sa niesol v znamení hier a hrových činností, ku ktorým pozvali aj deti a učiteľky ďalších materských škôl a žiakov spolupracujúcich základných škôl.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201