INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: zastupiteľstvo

Dvojnásobné zvýšenie dane mestské časti odmietajú

Dvojnásobné zvýšenie dane mestské časti odmietajú

Dvojnásobné zvýšenie dane z nehnuteľností, ktoré navrhuje bratislavská radnica, väčšina bratislavských mestských častí odmieta. Návrh na 100-percentné zvýšenie dane z nehnuteľností majú v súčasnosti na stole miestne zastupiteľstvá, ktoré sa k nemu majú vyjadriť. Radnica návrh obhajuje tým, že takáto úprava by mestu a mestským častiam priniesla približne 7 miliónov eur, ktoré by mohli investovať do dopravy, čistoty v meste či skvalitnenia verejných služieb. …
Zastupiteľstvo bude rokovať aj o parkovaní

Zastupiteľstvo bude rokovať aj o parkovaní

Pozývamé vás na prvé poprázdninové zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré sa uskutoční v utorok 22. septembra 2015 o 10.30 h v kongresovej sále Technopolservisu na Kutlíkovej ulici č. 17.   Na programe budú také zaujímavé témy ako napríklad: ustanovenie poplatku za parkovacie karty pre rezidentov (60e za prvú, 90 za druhú a 120 za tretiu na jeden byt) a abonentov (800e), poskytovanie nenávratného finančného prispevku pre rodičov detí, ktoré navštevujú súkromné škôlky, lebo neboli prijaté do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti  mestskej časti z dôvodov nedostatku miest v materskej škole kompletná rekonštrukcia materskej školy na Vyšehradskej ulici na ktorú získala mestská časť dotáciu od dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, informácia o tom ako pokračuje výstavba plavárne.…
Poslanci odsúhlasili priority

Poslanci odsúhlasili priority

Hlavným bodom programu májového zasadnutia petržalských poslancov boli prioritné ciele mestskej časti na nasledujúce štyri roky. „Je to strategický materiál, kompas, ktorý by nás mal viesť nasledujúcimi rokmi. Je to sumár politickej zhody všetkých poslaneckých klubov. Je to otvorený dokument, do ktorého sa môžu pridávať nové body a jednotlivé priority sa v ňom môžu preskupovať.…
Poslanci = kontrolóri?

Poslanci = kontrolóri?

Asi v každom zastupiteľstve sa nájdu poslanci, ktorí si myslia, že najviac pomôžu svojim voličom, keď budú všetko len kritizovať a spochybňovať, za všetkým hľadať kostlivcov v skrini, prípadný osobný prospech starostu, úradníkov, dokonca možno aj kolegov – poslancov. No, neviem, či práve kvôli tomu ich voliči zvolili… Ale nie o tom som chcela filozofovať.…
Pozvánka na petržalské zastupiteľstvo

Pozvánka na petržalské zastupiteľstvo

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uskutoční v utorok 5. mája 2015 o 9.00 h v kongresovej sále Technopolservisu na Kutlíkovej ulici 17. Poslanci hneď v prvom bode prerokujú Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka.…
Modrý dom na definitívu stále čaká

Modrý dom na definitívu stále čaká

V utorok 24. septembra rokovali petržalskí poslanci na svojom 22. zasadnutí. Do programu bolo zaradených až 49 bodov. Poslanci rozhodovali aj o problémoch, ktoré sa samospráve nedarí dlhodobo riešiť. Takými sú napríklad aj objekt na Čapajevovej ulici a budova LUDUS-u na Tupolevovej ulici.…
Petržalka chce pohnúť s problémami, ktoré sa dlhodobo nedarí riešiť

Petržalka chce pohnúť s problémami, ktoré sa dlhodobo nedarí riešiť

Najbližšie (septembrové) petržalské zastupiteľstvo bude zaujímavé z viacerých dôvodov. Poslanci budú rokovať o nových všeobecne záväzných nariadeniach, prerokujú aj ďalší z protestov prokurátorky voči platnému nariadeniu, ale pokúsia sa aj posunúť niektoré problémy, ktoré sa dlhodobo nedarí riešiť. Medzi také nepochybne patrí situácia v tzv.…
Najlepšie riešenie je  systémové

Najlepšie riešenie je systémové

Minulý týždeň na programe zasadnutia poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Petržalka bolo 22 bodov. Časť tvorili návrhy na prenájom nebytových priestorov, z ostatných návrhov rezonovali témy týkajúce etického kódexu volených predstaviteľov (viac na str. 11) a podpory petržalských poslancov v rokovaniach o zlom technickom stave komunikácií na území hlavného mesta.…

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.