INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: zástavka

Miesto, na ktoré asi aj bohovia zabudli (2)

Miesto, na ktoré asi aj bohovia zabudli (2)

V poslednom minuloročnom čísle sme vás informovali o obmedzenej možnosti využívať MHD pre obyvateľov rodinných domov v blízkosti petržalského cintorína. Do tejto časti Petržalky (zástavka Cintorín Petržalka) chodí iba autobus číslo 80, a to len raz za hodinu a  medzi 8. a 14.hodinou nechodí vôbec.…
Zástavka Jugmanova stále v provizóriu

Zástavka Jugmanova stále v provizóriu

Už niekoľko rokov stále čakám na zlepšenie či vyriešenie priechodu na Chorvátske rameno  v tesnej blízkosti MHD zastávky Jungmannova smerom z mesta. Veľmi dúfam, že niekto upozorní na nutnosť vybudovania aspoň jednoduchého chodníka. Umožnil by bezproblémový prechod  kočíkujúcim mamičkám, korčuliarom, cyklistom, či bežným chodcom, ktorí chcú využiť zastávku Jungmannova, alebo sa len dostať na priechod pre chodcov bez toho, aby sa šplhali po vychodenej strmej cestičke v tráve – alebo obchádzali celý kanál.  …
Dočasné zmeny v zastávkach MHD

Dočasné zmeny v zastávkach MHD

Dopravný podnik Bratislava upozorňuje verejnosť na zmeny umiestnenia zastávok Ovsištské námestie, Budatínska a Vyšehradská s platnosťou od 1. augusta(07:00) do 31. augusta (20:00).  Zmeny budú dočasné a súvisia s opravou vozovky.     Dočasná zmena zastávky „Ovsištské nám.“ – linky č. 84, 87, 98, 99, N80 a N99 Od 1. augusta v ranných hodinách budú na ulici Mamateyova dočasne zrušené a namiesto nich zriadené náhradné zastávky „Ovsištské nám.“ – obojsmerne, z dôvodu opravy vozovky v ich priestore.…
Na čo čakajú?

Na čo čakajú?

Už dlhé mesiace je vybudovaná nová autobusová zastávka Hálova smerom z mesta do sídliska. Napriek tomu ju cestujúci nemôžu využívať. Bráni im v tom oplotenie. O pár metrov ďalej je provizórna. Keď prší, ľudia sa na nej skrývajú pod prístrešok zbitý z neopracovaných dosák.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201