INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: záplavy

Petržalka stále vyčísluje škody po záplavách

Petržalka stále vyčísluje škody po záplavách

V súvislosti s povodňami na území mestskej časti Petržalka mapujú pracovníci úradu vzniknuté škody a pripravujú vyčíslenie nákladov škôd na majetku, ako aj mzdových nákladov spojených s čistením a likvidáciou následkov povodne. Už dva týždne čistí dodávateľská firma Tyršovo nábrežie. Odstraňuje naplaveniny, odpad a nánosy bahna z komunikácií.…
Petržalka situáciu monitoruje

Petržalka situáciu monitoruje

Situácia na území Petržalky je pod kontrolou aj vďaka vynikajúcej súčinnosti všetkých zložiek. Z dôvodu kulminácie Dunaja petržalská samospráva intenzívnejšie monitoruje situáciu všetkých záplavových lokalít. Naďalej úzko spolupracuje so štátnou a mestskou políciou, hasičmi, pracovníkmi Slovenského vodohospodárskeho podniku a ostatnými dotknutými zložkami, ktoré sú neustále v teréne.…
Bunkre v ohrození

Bunkre v ohrození

Urbanistické usporiadanie Petržalky, našťastie chráni jej obyvateľov pred materiálnymi škodami. Voda, však vážne ohrozuje bunkre, ktoré sa len pred pár rokmi stali vďaka úsiliu dobrovoľníkov, vyhľadávanou atrakciou slovenských i zahraničných turistov. O aktuálnej situácii v zaplavenej oblasti sme sa rozprávali s Róbertom Hajastekom z občianskeho združenia Múzeum petržalského opevnenia (MPO, pozn.…
Vyhlásili mimoriadnu situáciu

Vyhlásili mimoriadnu situáciu

Primátor hlavného mesta Milan Ftáčnik vyhlásil mimoriadnu situáciu na celom území slovenskej metropoly z dôvodu dosiahnutia III. stupňa povodňovej aktivity na rieke Dunaj. Všetky zložky bratislavského krízového štábu sú tak až do odvolania v nepretržitej pohotovosti a mesto koordinuje činnosť štábov jednotlivých zasiahnutých mestských častí, a taktiež je súčinné s inštitúciami štátnej správy, bezpečnostnými zložkami štátu.…
Mesto pripravuje vyhlásenie mimoriadnej situácie

Mesto pripravuje vyhlásenie mimoriadnej situácie

V pondelok 3. júna sa na podnet primátora Milana Ftáčnika uskutočnilo zasadnutie Krízového štábu. Na rokovania boli prizvaní zástupcovia mestských častí, ktoré sú v dotyku s Dunajom , predstavitelia štátnych inštitúcií a bezpečnostných zložiek.  „Mesto sa v týchto hodinách pripravuje na vyhlásenie mimoriadnej situácie.…
S povodňou bojujú i  v Petržalke

S povodňou bojujú i v Petržalke

Nepokojný veľtok aj naďalej stúpa. Slovenský hydrometeorologický ústav predpokladá, že najvyššie hodnoty dosiahne v štvrtok nadránom. Na petržalskej strane Dunaja už vodohospodári nainštalovali protipovodňové zábrany. K bezpečnostným opatreniam pristúpili aj pracovníci Magio pláže, ktorí počas dňa plnili a ukladali vrecia s pieskom. Dopravnú situáciu na mieste koordinuje mestská polícia.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201