INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: zápis

Termín prijímania detí do materských škôl

Termín prijímania detí do materských škôl

Oznam o mieste a termíne prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre školský rok 2018/2019. Miesto a termín prijímania detí do materských škôl: V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka po dohode s riaditeľkami jednotlivých materských škôl (ďalej len „MŠ“) so zriaďovateľom sa uskutoční v termíne od 16. apríla do 27. apríla 2018  v 24 MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, vrátane MŠ Vyšehradská, ktorá bude zaradená do siete škôl a školských zariadení SR od 1. septembra 2018.…
Budem mať už prváčku

Budem mať už prváčku

„Mám radosť, keď na zápise vidím našich bývalých žiakov s ich deťmi, či rodičov, ktorých jedno dieťa už našu školu navštevuje. A, samozrejme, teší ma aj množstvo celkom nových rodičov budúcich prvákov, ktorí k nám vedú svojich drobcov. Myslím si, že rovnako ako pre nás, je aj pre deti tento deň dôležitý.…
Pred zápisom do materských škôl

Pred zápisom do materských škôl

Mestská časť Petržalka v spolupráci s materským centrom Budatko a s MŠ Pifflova pozývajú na diskusnú prednášku o zápise do petržalských materských škôl. Diskusia sa uskutoční 3. apríla o 10.00 h v priestoroch materského centra. Na vaše otázky a pripomienky budú odpovedať Anna Sonneková z referátu školstva mestskej časti Petržalka a Emília Šimková, riaditeľka MŠ Pifflova.…
   Dni otvorených dverí v základných školách

  Dni otvorených dverí v základných školách

Základné školy každoročne organizujú pred zápisom detí do 1. ročníka množstvo zaujímavých aktivít s cieľom poskytnúť zákonným zástupcom a budúcim prváčikom všestranné informácie o škole, jej priestoroch, výchovno-vzdelávacej činnosti, aktivitách školského klubu detí či prevádzke školskej jedálne. Uvedené dni sú príležitosťou na stretnutia s pedagógmi a osobne sa dozvedieť o zameraní školy, školskom vzdelávacom programe, vyučovaní cudzích jazykov, športovej a záujmovej činnosti, realizácii projektov, dosiahnutých úspechoch a získať ďalšie informácie o škole.…
Odpovede na najčastejšie pri neprijatí dieťaťa do materskej školy

Odpovede na najčastejšie pri neprijatí dieťaťa do materskej školy

Dostala som rozhodnutie o neprijatí môjho dieťaťa do MŠ. Ako mám ďalej postupovať, keď chcem, aby moje dieťa bolo prijaté, keď sa uvoľní miesto  v priebehu školského roka ? Je potrebné byť v kontakte s riaditeľkou MŠ a priebežne sa informovať, či sa uvoľnila kapacita MŠ a či má riaditeľka MŠ možnosť dieťa prijať.…
Zápis prváčikov už v apríli

Zápis prváčikov už v apríli

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti v mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uskutoční v súlade so všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Petržalka č.12/2015 zo dňa 1. decembra 2015 v dňoch  7.apríla 2017  (piatok) od 15.00 do 18.00 h a 8.apríla 2017 (sobota) od 8.00 do 12.00 h.  …
Zápis prváčikov bude v apríli

Zápis prváčikov bude v apríli

Zápis detí do prvých tried ZŠ Bude 1. apríla (piatok) od 15.00  do 18.00 h a 2. apríla (sobota) od 8.00 do 12.00 h. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť ho na plnenie povinnej školskej dochádzky. Ak má zákonný zástupca na území SR prechodný pobyt, musí oznámiť spádovej škole, že jeho dieťa bude plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR.…
Najkrajšie starosti (2. časť)

Najkrajšie starosti (2. časť)

V minulom čísle PN sme priniesli dôležité a užitočné informácie „novorodičom“, dnes pokračujeme ďalšími informáciami. Newsletter „Najkrajšie starosti 2“ reaguje na neustály rast počtu detí, ktoré nastupujú na predprimárne vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky. „Tento servisný materiál informuje rodičov o prvých krokoch, ktoré musia absolvovať so svojimi deťmi od ich troch rokov do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.…
V Petržalke zapísali do škôl 805 detí

V Petržalke zapísali do škôl 805 detí

Do škôl v bratislavskej mestskej časti Petržalka je zapísaných 383 dievčat a 422 chlapcov BRATISLAVA 27. januára (SITA) – V jedenástich základných školách v bratislavskej mestskej časti Petržalka zapísali do prvých tried 805 z 885 predškolákov. Ako agentúru SITA informovala tlačová tajomníčka Miestneho úradu Petržalka Michaela Platznerová, v mestskej časti otvoria 59 prvých tried, z toho dve špeciálne, a to so zdravotným oslabením v ZŠ Černyševského a s poruchami učenia v ZŠ Tupolevova.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201