INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: zápasenie

Za seba, za kolektív, za Petržalku!

Za seba, za kolektív, za Petržalku!

V ŠH Dukla Trenčín sa konalo 5. kolo žiackej ligy oblasť Západ. Naši mladí petržalskí zápasníci zo zápasníckeho krúžku ZŠ Černyševského sa na trenčianskej žinenke nestratili. Stabilnú formu potvrdil Denis Tranžík, keď vyhral svoju hmotnostnú kategóriu v 2., 4. aj 5.kole. Štandard potvrdil aj Lukáš Zahradník.…
Výborný Zahradník na zápasníckej žinenke

Výborný Zahradník na zápasníckej žinenke

Výborný výsledok v prvom kole oblastnej žiacke lige zápasenia dosiahol Lukáš Zahradník zo zápasníckeho krúžku ZŠ Černyševského. Vyhral všetky zápasy a skončil v kategórii mladších žiakov v hmotnosti do 68 kg na 1. mieste. Richard Grünföld obsadil v hmotnosti do 62 kg 3. miesto. Štartovala aj kategória prípraviek: Marko Bém v hmotnosti 33 kg bez umiestnenia, Richard Prochádzka 44 kg 6. miesto, Denis Tranžík 56kg 3. miesto.…
Medzinárodný turnaj mládeže

Medzinárodný turnaj mládeže

Začiatkom februára sa uskutočnil v telocvični ZK Dunajplavba Bratislava Medzinárodný turnaj mládeže v zápasení. Na turnaji okrem slovenských klubov štartovali aj pretekári z Poľska, Rakúska, Češka a Maďarska, celkovo sa na ňom zúčastnilo 130 pretekárov. Štartoval aj pretekár Lukáš Zahradník zo zápasníckeho krúžku ZŠ Černyševského.…
Úspešné petržalské dievčatá

Úspešné petržalské dievčatá

Koncom apríla sa v hale Olympia v Nitre konali majstrovstvá Slovenska v zápasení v ženských zložkách, t. j. mladšie žiačky, staršie žiačky, kadetky, seniorky. V celej tejto plejáde sa petržalské dievčatá z CVČ Gessayova 6 nestratili. Možno povedať, že excelovali. Štart štyroch dievčat v kategórii mladšie žiačky, štyri prvé miesta na majstrovstvách Slovenska.…
Zápasenie je radosť z pohybu

Zápasenie je radosť z pohybu

V Prievidzi sa konala oblastná žiacka liga v zápasení vo voľnom štýle. Štartovali na nej družstvá: TJ Dukla Trenčín, ZO Tren čianska Turná, MZK Bánovce n/B, ZK Baník Prievidza, ZO AC Nitra, ZK Dunaj plavba Bratislava a Považská Bystrica. Štartovali na nej družstvá: TJ Dukla Trenčín, ZO Trenčianska Turná, MZK Bánovce n/B, ZK Baník Prievidza, ZO AC Nitra, ZK Dunajplavba Bratislava a Považská Bystrica.…
Petržalské dievčatá zabojovali

Petržalské dievčatá zabojovali

Nedávno sa konal v telocvični ZK Dunajplavba Bratislava medzinárodný turnaj mládeže v zápasení vo voľnom štýle. Zo zahraničia pricestovali tri družstvá z Čiech a dve družstvá z Poľska. Petržalské dievčatá z CVČ Hrobáková – krúžok zápasenia – zabojovali a nestratili sa v plejáde 112 účastníkov turnaja zo 17 oddielov.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201