INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: zápasenie vo voľnom štýle

Tomáš Leňo svojich súperov vyučoval

Tomáš Leňo svojich súperov vyučoval

  V apríli sa konalo 2. kolo žiackej ligy v zápasení vo voľnom štýle. Usporiadateľom bol ZK Baník Prievidza, ale zápasilo sa v peknej telocvični základnej školy v Dolných Vesteniciach. Pretekárov privítala starostka obce Kvetoslava Šimorová. Aj v tomto kole štartovali chlapci z Petržalky zo zápasníckeho krúžku ZŠ Černyševského 8.…
Zo zápasníckej žinenky

Zo zápasníckej žinenky

V Košiciach sa 12. marca konali Majstrovstvá Slovenska mladších žiakov v zápasení vo voľnom štýle, na ktorých sa zúčastnili aj chlapci z krúžku zápasenia zo ZŠ Černyševského. M-SR sa zúčastnilo 130 pretekárov z 22 zápasníckych klubov na Slovensku. Súťaž absolvovali aj dvaja naši Petržalčania. Tým, že štartujú za ZK Dunajplavba, jej svojím umiestnením pomohli obsadiť druhé miesto v hodnotení družstiev. …
Tomáš Leňo ako parný valec

Tomáš Leňo ako parný valec

Začiatkom februára sa uskutočnila žiacka liga v zápasení vo voľnom štýle. Súťažili aj petržalskí chlapci z krúžku zápasenia zo ZŠ Černyševského 8. Chlapci súperili vo vekovej  kategórie prípravka ročník 2005 až 2007, mladší žiaci ročník 2003 a 2004 a starší žiaci ročník 2001 a 2002. Štartovalo 11 zápasníckych klubov a súťažilo 165 pretekárov.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201