INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: základná umelecká škola

Slovenské deti hrali bulharskú hudbu

Slovenské deti hrali bulharskú hudbu

Začiatkom októbra zavŕšili pedagógovia Základnej umeleckej školy Jána Albrechta so svojimi žiakmi záverečnú časť projektu s názvom Slovenské deti hrajú bulharskú hudbu. Vycestovali do hlavného mesta Bulharska Sofie, kde sa slávnostným koncertom, venovaným skladateľovi detskej klavírnej tvorby Paraškevovi Chadžievovi a 1 150 výročiu Veľkomoravskej misie solúnskych vierozvestcov Cyrila a Metoda, predstavili sa domácemu publiku.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201