INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: Základná škola

Do štrajku sa zapájajú aj petržalské školy

Do štrajku sa zapájajú aj petržalské školy

Z jedenástich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa do štrajku zapojilo deväť, nezapojili sa ZŠ Dudova 2 a ZŠ Nobelovo nám. 6. Materské školy sa do štrajku nezapojili, všetkých 19 bude vykonávať svoju činnosť v plnom rozsahu. Z celkového počtu 425 učiteľov, vychovávateľov a odborných zamestnancov (školskí psychológovia a špeciálni pedagógovia) sa do štrajku zapojilo 191 zamestnancov, čo je 44,94 %.…
Najkrajšie starosti (2. časť)

Najkrajšie starosti (2. časť)

V minulom čísle PN sme priniesli dôležité a užitočné informácie „novorodičom“, dnes pokračujeme ďalšími informáciami. Newsletter „Najkrajšie starosti 2“ reaguje na neustály rast počtu detí, ktoré nastupujú na predprimárne vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky. „Tento servisný materiál informuje rodičov o prvých krokoch, ktoré musia absolvovať so svojimi deťmi od ich troch rokov do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.…
Petržalských prvákov zapíšu do škôl koncom januára

Petržalských prvákov zapíšu do škôl koncom januára

Zápis detí do prvých ročníkov v petržalských základných školách bude dva dni. V piatok 23. januára od 15:00 do 18:00 a v sobotu 24. januára od 8:00 do 12:00. Zápis pre školský rok 2015/2016 bude na všetkých 11 základných školách, ktoré mestská časť zriaďuje. Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy má na Slovensku každý rodič.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201