INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

Orientačné dni – cesta k lepšiemu kolektívu

Orientačné dni – cesta k lepšiemu kolektívu

Orientačné dni sú projektom, ktorý ponúka žiakom 2. stupňa základných škôl možnosť lepšie spoznať seba, svojich spolužiakov, stmeliť triedny kolektív a učiť sa fungovať vo vzťahoch. Nápad vznikol pred viac ako tromi rokmi pod záštitou Saleziánov zo strediska na Mamateyovej ulici. Organizátori programu hľadali odpoveď na otázku, ako sa podeliť s bohatstvom preventívneho výchovného systému so základnými školami v Petržalke.…
Pozvánka na Deň otvorených dverí

Pozvánka na Deň otvorených dverí

Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou pozýva rodičov žiakov, budúcich prvákov a budúcich škôlkárov, ktorí chcú riešiť svoj logopedický problém pod vedením skúsených pedagógov – logopédov na Deň otvorených dverí dňa 8. marca 2017od 10,00 – 12,00 hod. v budove školy na Vlasteneckom námestí 1. …
Pre budúcich školákov

Pre budúcich školákov

Má vaše dieťa logopedický problém? Zvažujete kvôli tomu odklad školskej dochádzky? A počuli ste už o prípravnom ročníku?  Budúcich školákov tam  naučia nielen správne vyslovovať ale aj ich aj pripravia na vyučovací proces a prechod do prvej triedy pre nich bude oveľa jednoduchší.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201