INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: vzdelávanie

Aj vďaka vám sa môžu udiať dôležité zmeny

Aj vďaka vám sa môžu udiať dôležité zmeny

Mladí, dospelí ľudia s mentálnym postihnutím, absolventi praktických škôl, si často na Slovensku nevedia nájsť  prácu. Príčin je viacero, jednou z nich je málo možností pripraviť sa na konkrétne profesie, s ktorými by sa mohli uplatniť na trhu práce. Pokiaľ sa im nepodarí nájsť prácu, sú zväčša odkázaní na pomoc v zariadeniach sociálnych služieb alebo zostávajú zatvorení doma.…
Výchova nepotrebuje tvrdú ruku, ale vysokú kultúru srdca! – J.A. Komenský

Výchova nepotrebuje tvrdú ruku, ale vysokú kultúru srdca! – J.A. Komenský

S prihliadnutím na vzdelanie, považované za hlavný nástroj rozvoja ľudstva, je nutné položiť si viaceré otázky: Majú samotní učitelia bezprostrednú možnosť účasti na podpore vzdelávania obyvateľstva a u žiakov rozvoj zvedavosti, kritického myslenia, tvorivosti, iniciatívy a slobodného rozhodovania pre  uskutočnenie zmeny?…
Petržalka podporí šport, kultúru, výchovu, zdravie aj vzdelávanie

Petržalka podporí šport, kultúru, výchovu, zdravie aj vzdelávanie

Vlani na takéto aktivity prispela mestská časť z rozpočtu formou udelenia dotácií sumou 80-tisíc eur a pomohla pri organizovaní aktivít 51 žiadateľom. Na rozdiel od roku 2012, keď prišlo viac žiadostí týkajúcich sa starostlivosti o seniorov, ľudí bez domova a sociálne slabých obyvateľov, sa najviac žiadostí v minulom roku týkalo podpory mládeže a športu.…
Víťazov potešili tablety a čítačky

Víťazov potešili tablety a čítačky

Nultý ročník Petržalskej superškoly ukončili žiaci druhého stupňa všetkých petržalských základných škôl odovzdaním záverečných projektov z oblastí geografia, matematika a chémia. Najlepších mladých petržalských vedcov ocenili starosta Petržalky Vladimír Bajan a vedecká tajomníčka, profesorka Daniela Ježová, DrSc. z Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV na zámku v Smoleniciach. …
Medzinárodné leto pre Petržalských študentov

Medzinárodné leto pre Petržalských študentov

Ako sa blíži leto, prichádza nielen slnko, ale aj veľa turistov, predovšetkým do nášho hlavného mesta. Ľudia z celého sveta však neprichádzajú len za turistikou. Štrnásť mladých študentov príde do Bratislavy vzdelávať našich stredoškolákov a vysokoškolákov prostredníctvom projektu Me, myself and I.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201