INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: vzdelávamie

Vzdelávajme sa a žime aktívne v každom veku

Vzdelávajme sa a žime aktívne v každom veku

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave otvára po prvýkrát v októbri 2013 Univerzitu tretieho veku. študenti – seniori si môžu vyberať z dvoch študijných odborov – Medzinárodný cestovný ruch a klient alebo Marketing z opačného pohľadu – ako nás, bežných ľudí ovplyvňuje marketing. Štúdiom prvého získajú nielen množstvo poznatkov o aktuálnych trendoch v medzinárodnom cestovnom ruchu, ale aj schopnosť kreatívne posúdiť hodnotu ponuky a súvislostí, ktoré vyplývajú z jednotlivých ekonomických faktorov ovplyvňujúcich tento trh.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201