INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: vzdelávací program

Lego ako učebná pomôcka

Lego ako učebná pomôcka

Dopoludnie 5. mája bolo ukážkou tvorivosti a príležitosťou pre deti a ich učiteľky z 8 MŠ a zo ZŠ Pankúchova sprostredkovať radosť z objavovania a pocit naplnenosti z úspechu pri vytvorení LEGOobrazu podľa vyžrebovaného diela s využitím učebných pomôcok LEGO. Cieľom bolo podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu vyjadriť pomocou aktivít s digitálnymi technológiami a s LEGO svoje pocity z vnímania umeleckých diel: pomenovať druh výtvarného diela, dielo opísať – „čítať“ a následne o ňom rozprávať, aktívne reagovať na dielo a aktivity inšpirované dielom, spracovať podnety z umeleckého diela pomocou lega do asambláže, povedať, či sa im dielo páči alebo nie.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201