INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: výtlk

Bratislava spúšťa rozsiahlu opravu výtlkov na mestských komunikáciách

Bratislavská samospráva od budúceho týždňa spúšťa rozsiahlu opravu výtlkov na mestských komunikáciách, ktoré po náročnej zime nielen spomaľujú dopravu, ale ohrozujú aj bezpečnosť jej účastníkov. Počas pracovných dní budú postupne opravené poškodené úseky štvorprúdových ciest a cez víkendy budú prebiehať práce na ostatných cestách v správe slovenskej metropoly.…
Mega-výtlk!

Mega-výtlk!

V minulom čísle PN som si so záujmom prečítal článok Začínajú opravovať výtlky. Inšpiroval ma k môjmu príspevku o výtlku, na ktorý sa denne pozerám, keď čakám na autobus č. 95. Obdivujem vodičov, ako úspešne vedia obchádzať tento mega-výtlk (85×75 cm s hĺbkou asi 20 cm).…
Začínajú opravovať výtlky

Začínajú opravovať výtlky

Na opravu komunikácií, chodníkov a parkovísk vyčlenila z rozpočtu na rok 2013 mestská časť Petržalka 175 tisíc eur. Stabilizácia počasia v polovici apríla umožnila petržalskej samospráve začať s prácami na opravách výtlkov na všetkých komunikáciách III. a IV. triedy, ktoré sú v jej správe. Opravy menších výtlkov bude dodávateľ realizovať netechnologickým spôsobom – t.j.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201