INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: výskum

Vrcholový šport alebo stačí len pohyb?

Vrcholový šport alebo stačí len pohyb?

Pohyb je kameňom úrazu dnešnej mladej generácie. Aj u nás, v Petržalke, sa rodičia skôr snažia, aby sa ich deti venovali nejakému konkrétnemu športu, chodili na tréningy. V dobrej viere, že budú zdraví, budú mať svaly, žiadny tuk a dobré držanie tela.…
Švabinského je najlepšia

Švabinského je najlepšia

Podľa čoho budete vyberať strednú odbornú školu pre svoje dieťa? Podľa toho, ako sa umiestňuje v rebríčkoch testovania vedomostí alebo podľa toho, či mu pomôže nájsť si po jej skončení zamestnanie? Na konci roka 2015 Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci so svojím švajčiarskym partnerom EHB, realizoval v rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce, výskum.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201