INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: vyšetrenie

Vybavenie odkladu neodkladajte

Ak existujú pochybnosti, či je dieťa zrelé natiahnuť si na plecia školskú aktovku, zvyčajne sa odporučí návšteva Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP, pozn. red.). V Petržalke ho nájdeme na Hrobákovej ulici 3. Otom ako to prebieha, porozprávala PaedDr Mária Koščová: „Rodiča a dieťa v úvode stretnutia privítame a upokojíme prípadné obavy.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201