INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: výrub

Rozkopávky aj výrub stromov

Rozkopávky aj výrub stromov

Centrálny správca tepla v Petržalke, spoločnosť Veolia, bude počas letných prázdnin rekonštruovať sekundárne rozvody ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody. Prípojky sa budú meniť na uliciach Topoľčianska, Tematínska a Starhradská. Rozkopávky si vyžiadajú aj výrub stromov. Súčasné prípojky vybudovali ešte v 70. rokoch. Podľa vyjadrenia správcu sú fyzicky aj morálne zastarané a spôsobujú veľké straty tepla.…
Chránime zdravie a majetok

Chránime zdravie a majetok

Obyvatelia Hrobákovej ulice sa už nemusia obávať rizík, ktoré im spôsoboval topoľ rastúci priamo na parkovisku. Svojimi koreňmi rozbíjal betónovú plochu parkoviska a ohrozoval prevádzkyschopnosť kanalizácie. Jeho konáre obmedzovali na prechádzke matky s deťmi či seniorov. Topoľ tiež nepriaznivo vplýva na alergikov.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201