INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: vykurovanie

Naďalej platí 60 : 40

Naďalej platí 60 : 40

K titulku sa ešte patrí dodať, že sú to percentá a ide o pomer základnej zložky (podlahová plocha bytu a podiel na spoločných priestoroch v m2) a spotrebnej zložky (namerané hodnoty, náklady v €) pri rozpočítavaní množstva tepla na vykurovanie podľa pomerových rozdeľovačov tepla alebo určených meradiel na meranie tepla u konečného spotrebiteľa.…
Sami proti sebe?!

Sami proti sebe?!

Tohtoročné leto bolo naozaj horúce. Také vraj dlho nebolo. V Bratislave zvlášť. Grády navyše jej pridala i téma – odpájanie sa bytových domov  od systému centrálneho zásobovania teplom (CZT) v prospech výstavby domových kotolní. Komíny nalepené na paneláky, a v Petržalke zvlášť.…
Začína sa vykurovacia zóna

Začína sa vykurovacia zóna

Vykurovanie sa spravidla začína 1. septembra príslušného kalendárneho roku a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roku. Toto pravidlo však môže ovplyvniť počasie, teda predovšetkým teploty. Kúriť sa v bytoch reálne začne, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 oC a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201