INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: výkaly

Od seba?  …len a len od seba!

Od seba? …len a len od seba!

  Žiadne iné metre štvorcové Bratislavy tak citlivo nevnímame ako práve tie naše, petržalské. Ibaže – ako ich spravujeme, ako sa k nim správame? Nie náhodné otázky. Vyvstali len nedávno v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, keď sa verejne viac mlela ako prezentovala téma druhej etapy nosného dopravného systému v Petržalke.…
Nielen čistota, ale aj bezpečnosť

Nielen čistota, ale aj bezpečnosť

Za posledné obdobie urobila Petržalka viacero opatrení, ktoré viedli k zlepšeniu životného prostredia jej obyvateľov. Zmena v čistení verejných priestranstiev, väčší dôraz na upozorňovanie či pokutovanie nezodpovedných vlastníkov nehnuteľností či aktívna spolupráca so správcami bytových domov pri budovaní kontajnerových stojísk má podľa obyvateľov viditeľné výsledky v kvalitnejšom a čistejšom prostredí.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201