INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: vyhradené parkovanie

Vyhradené parkovanie až na jar

Vyhradené parkovanie až na jar

V zimnom období už nebude možné zabezpečiť  vyhradené parkovacie miesto zvislým a vodorovným značením pre fyzické a právnické osoby, rovnako ako pre ŤZP.  Preto je aj upravené  vydávanie povolení k vyhradeniu parkovacieho miesta (Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkoviska schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Petržalka).…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201