INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: výchova

Výchova nepotrebuje tvrdú ruku, ale vysokú kultúru srdca! – J.A. Komenský

Výchova nepotrebuje tvrdú ruku, ale vysokú kultúru srdca! – J.A. Komenský

S prihliadnutím na vzdelanie, považované za hlavný nástroj rozvoja ľudstva, je nutné položiť si viaceré otázky: Majú samotní učitelia bezprostrednú možnosť účasti na podpore vzdelávania obyvateľstva a u žiakov rozvoj zvedavosti, kritického myslenia, tvorivosti, iniciatívy a slobodného rozhodovania pre  uskutočnenie zmeny?…
Vodiaci pes nie je taxík

Vodiaci pes nie je taxík

Blížia sa Vianoce, človek bilancuje uplynulý rok a možno mu niečo chýba. Niekomu pocit že ho niekto potrebuje, iný by rád robil niečo zmysluplné, čo by prinieslo osoh aj iným. A niektoré deti si len veľmi želajú pod stromček šteniatko, ale ich milujúci rodičia váhajú v predstave, čo bude o rok keď psík vyrastie a prvotné nadšenie opadne.…
Petržalka podporí šport, kultúru, výchovu, zdravie aj vzdelávanie

Petržalka podporí šport, kultúru, výchovu, zdravie aj vzdelávanie

Vlani na takéto aktivity prispela mestská časť z rozpočtu formou udelenia dotácií sumou 80-tisíc eur a pomohla pri organizovaní aktivít 51 žiadateľom. Na rozdiel od roku 2012, keď prišlo viac žiadostí týkajúcich sa starostlivosti o seniorov, ľudí bez domova a sociálne slabých obyvateľov, sa najviac žiadostí v minulom roku týkalo podpory mládeže a športu.…

Pomôžte vychovať vodiaceho psíka

Výcviková škola pre vodiacich psov hľadá vychovávateľov pre šteniatka. Ukážte im svet, aby ním mohli sprevádzať svojich budúcich majiteľov. Kontakt: Výcviková škola pre vodiacich psov/Guide Dog Training School, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska/ Slovak Blind and Partially Sighted Union E-mail: guidedog@unss.sk, E-mail: vodiaci.pes@gmail.com, web: www.guidedog.unss.sk  …

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201