INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: výbehy

Na zaplatenie dane za psa vás mestská časť upozorní

Na zaplatenie dane za psa vás mestská časť upozorní

Ešte pred pár rokmi platilo, že si každý majiteľ psa musel ustriehnuť termín, dokedy zaň musí zaplatiť daň, sám. Spravidla to bolo do konca januára. No už piaty rok ich na túto povinnosť upozorňuje miestny úrad. Rozhodnutia o zaplatení dane majiteľom psov pre rok 2018 už začal odosielať elektronicky (tým, ktorí majú zriadenú elektronickú schránku) a bude ich odosielať aj poštou.…
Čo robí Petržalka pre psov?

Čo robí Petržalka pre psov?

– V súčasnosti je v Petržalke osadených 200 košov na psie exkrementy. Firma, s ktorou má mestská časť podpísanú zmluvu, ich dvakrát týždenne vysýpa a dopĺňa novými mikroténovými vreckami. Tie nahradili papierové, ktoré neodolávali počasiu. Okrem toho môžu vrecko s exkrementami odhodiť do ktorejkoľvek zbernej nádoby na komunálny odpad a tých je ďalších 400.- – – Každý majiteľ, ktorý za psa riadne odviedol daň, si môže na úrade prevziať rolku 250 vreciek na psie exkrementy zadarmo. …

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201