INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: vybavovanie

Najkrajšie starosti (2. časť)

Najkrajšie starosti (2. časť)

V minulom čísle PN sme priniesli dôležité a užitočné informácie „novorodičom“, dnes pokračujeme ďalšími informáciami. Newsletter „Najkrajšie starosti 2“ reaguje na neustály rast počtu detí, ktoré nastupujú na predprimárne vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky. „Tento servisný materiál informuje rodičov o prvých krokoch, ktoré musia absolvovať so svojimi deťmi od ich troch rokov do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201