INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: vrana

Vrany si chránia potomkov

Vrany si chránia potomkov

Práve v tomto období vrcholí obdobie hniezdenia zákonom chránenej vrany popolavej. V minulosti sa na miestny úrad obrátilo niekoľko obyvateľov s tým, že na nich vrany bezdôvodne útočia. Vrana na nich akoby nalietavala a stalo sa už, že pri tomto nalietavaní došlo ku kontaktu vo vlasoch alebo na ramene.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201