INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: vraky

Z parkovísk zmizli ďalšie vraky

Z parkovísk zmizli ďalšie vraky

Mestská časť každodenne bojuje s nezodpovednými majiteľmi nepojazdných áut, ktorí napriek nefunkčnosti vozidla, odmietajú ich odstránenie z parkovísk, čím zaberajú i tak dosť poddimenzované miesta na parkovanie. Petržalka počas roka 2017 odstránila prostredníctvom svojej zazmluvnenej odťahovej služby z parkovísk 50 nepojazdných vozidiel, o ktoré ich majitelia nejavili záujem.…
Petržalka odstránila vyše 100 vrakov

Petržalka odstránila vyše 100 vrakov

Petržalka od začiatku tohto roka prostredníctvom svojej zazmluvnenej odťahovej služby odstránila z parkovísk 50 nepojazdných vozidiel, o ktoré ich majitelia nejavili záujem. Okrem toho z parkovísk zmizlo ďalších 64 vozidiel, ktoré odstránili samotní vlastníci po výzve MČ doručenej poštou alebo vylepenej na okne vozidla.  …
Vraky z Petržalky rýchlo miznú

Vraky z Petržalky rýchlo miznú

Zaberajú miesto na parkoviskách, hyzdia okolie, často sú hrozbou pre životné prostredie. Vraky sú jedným z najpálčivejších problémov, ktoré Petržalka priebežne rieši. Od začiatku roka sa postarala o odstránenie takmer štyroch desiatok takýchto áut. Mestská časť Bratislava-Petržalka tento rok do dnešných dní z verejného  priestranstva odstránila prostredníctvom svojho zmluvného partnera 20 vozidiel, ktoré ohrozovali či poškodzovali životné prostredie alebo poškodzovali vzhľad mestskej časti.…
Nezodpovedných vlastníkov nájdu Petržalčania na webe

Nezodpovedných vlastníkov nájdu Petržalčania na webe

Samospráva denne a systematicky dohliada na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti. Ak porušovanie ustanovení neodhalia inšpektori verejného poriadku, môžu tak urobiť obyvatelia Petržalky. Ich podnety napomáhajú efektívnejšej kontrole takmer 170 hektárov verejnej zelene, o ktorú sa samospráva celoročne stará.  …
Tabuľa hanby „naštartovala“ majiteľov nepojazdných vozidiel

Tabuľa hanby „naštartovala“ majiteľov nepojazdných vozidiel

Po výzve majiteľom nepojazdných áut či vrakov a po zverejnení vozidiel na internetovej stránke mestskej časti Petržalka, viac ako 70 z nich svoje auto spojazdnilo alebo odstránilo. Uvoľnilo sa tak viac ako 50 parkovacích miest, na ktorých stáli vraky. Nepojazdné autá a vraky komplikujú parkovanie v Petržalke, ale zároveň sú aj hrozbou pre životné prostredie a hyzdia sídliská.…
Jeden vrak =  jedno obsadené parkovacie miesto

Jeden vrak = jedno obsadené parkovacie miesto

Petržalská samospráva sa v rámci riešenia otázok parkovania intenzívne zaoberá parkovacou politikou, okrem toho sa však situáciu s nedostatkom parkovacích miest snaží riešiť aj odstraňovaním starých a nepojazdných vozidiel. „Samospráva v týchto prípadoch nahrádza povinnosti majiteľov, ktorí svojou nezodpovednosťou komplikujú situáciu s parkovaním. Mestskú časť to stojí veľa úsilia, pretože riešenie dlhodobo odstavených áut nie je jednoduchý proces,“ konštatuje starosta Vladimír Bajan.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201