INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: VPS

Komuniké zo zastupiteľstva

Komuniké zo zastupiteľstva

Komuniké z mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 23.1. 2018. Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka okrem iného: vzali na vedomie Správu z mimoriadnej kontroly v Miestnom podniku verejnoprospešných služieb Petržalka za účelom overenia podozrení z neefektívneho hospodárenia od roku 2015. schválili Koncepciu rozvoja Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka.…
Keď aj zima zahreje

Keď aj zima zahreje

Začiatkom februára petržalský starosta Vladimír Bajan prekvapil „vépeeskárov“, keď sa bol na vlastné oči presvedčiť, ako sa im darí pri zimnej údržbe. Na Andrusovovej partia chlapov ručne dočisťovala chodníky. Pomáhal im pritom malý traktor s pluhom, aby sa ľudia naozaj na žiadnom kúsku ľadu nešmykli.…
Zima nám dáva zabrať

Zima nám dáva zabrať

Zimná pohotovosť sa začala pre túto sezónu 15.11. 2016 . Zimná služba zahŕňa čistenie komunikácií III a IV triedy, vybrané chodníky, schody, nájazdy, prechody, ktoré sú v správe našej mestskej časti. Presne vyznačené ich môžete nájsť v novej interaktívnej mape na internetovej stránke www.gis.petrzalka.sk.…
Kto sa stará a kto nie?

Kto sa stará a kto nie?

Chcem sa poďakovať  oddeleniu údržby zelene a komunikácií MPVPS, ktorú má na starosti pán Beleš. Poprosil som o orez živého plotu na Pifflovej 1-3, o ktorý sa stará jeden z obyvateľov. Žiaľ, má zdravotné problémy. Prosbu vyslyšali a okolie nášho domu  je znovu krajšie.…
Čo je nové vo VPS

Čo je nové vo VPS

O petržalskú zeleň a staráme kontinuálne, po celý rok. Aktuálne orezávame dreviny, hlavne v korunovej časti z dôvodu bezpečnosti, presvetlenia, nedostatku svetla v bytoch, poškodzovania a zasahovania do fasád domov a v neposlednom rade z dôvodu tvarovania a úpravy korún. Podľa litery zákona sa môžu vykonávať orezy konárov s priemerom nad 5 cm vo vegetačnom období, od 1. apríla do 30. septembra.…
Čo nové vo VPS

Čo nové vo VPS

Okrem pravidelných činností, ako sú čistenie cestných komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev vykonávajú pracovníci MP VPS aj náročnú prípravu areálov základných a materských škôl v správe mestskej časti na jarné obdobie. Aby dodržali literu zákona, je potrebné do konca marca stihnúť výrub vyschnutých a poškodených stromov.…
Týždeň čistoty bude v marci

Týždeň čistoty bude v marci

Minuloročný pilotný projekt, ktorý mestská časť predstavila pod názvom „Týždeň čistoty v Petržalke“, bol podľa vyhodnotenia oddelenia životného prostredia úspešný. “Zaznamenali sme záujemcov zo 16 bytových domov a odviezli sme 55 vriec odpadu, ktorí obyvatelia svojpomocne vyzbierali,“ dodáva jeho vedúca Zuzana Juhásová.…
Čo nové vo VPS?

Čo nové vo VPS?

Ostatné dva týždne sme sa vo zvýšenej miere venovali čisteniu ulíc od komunálneho odpadu po bezdomovcoch a čisteniu nezabezpečených kontajnerových stojísk. Situáciu nám komplikovali najmä poveternostné podmienky. Vyzbierali sme odpad na Znievskej, Vígľašskej, Andrusovovej, Jankolovej, Beňadickej a na Daliborovom námestí. Takéto zbieranie si vyžaduje istú dávku pozornosti, opatrnosti, vhodné vybavenie a neraz aj odolný žalúdok.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201