INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: volebný preukaz

Pred prezidentskými voľbami

O pár týždňov nás čakajú prvé zo série tohtoročných volieb – prezidentské. Ak v deň ich konania nebudete doma, môžete požiadať o vydanie voličského preukazu. Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku v prípadných oboch kolách volieb. Môžete oň požiadať osobne, prostredníctvom splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené), písomne alebo elektronicky (e-mailom).…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201