INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: Vojenská polícia

Bunkre si nedáme, radšej ich zbúrame

Bunkre si nedáme, radšej ich zbúrame

Branné športové hry v školách si pamätajú starší. Ako školopovinní mali hry známkované ako povinnú telesnú výchovu. Dnešná mládež o tento druh športovej zábavy neprejavuje veľký záujem a nemá ani motiváciu, okrem výnimiek, ktorých nie je málo. V priestoroch vojenského bunkra BS-8 pripravili príslušníci Regrutačnej skupiny Bratislava koncom októbra pre 60 študentov Gymnázia Alberta Einsteina Bratislava branno-športový deň pod názvom Deň odvahy. …

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201