INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: vodohospodári

Čierne stavby

Čierne stavby

Reakcia k článku Hausbóty pod ochranou parlamentu Z webovej stránky Vodohospodárskej výstavby, š. p., Aktuality, 17. január 2013 – Vsúčasnosti Vodohospodárska výstavba, š. p., hľadá možnosti ako zabezpečiť usmernenie využívania pozemkov v predmetnej lokalite. Jednou z podmienok tohto usmernenia je odstránenie všetkých nelegálnych čiernych stavieb.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201