INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: vnútrobloky

Petržalka = parkovací raj?

Petržalka = parkovací raj?

Sú veci, ktoré sú obsahom, rozsahom a významom také vážne, že už ich nemožno brať vážne. Chcú odľahčenie, odstup a pohľad čoby z klesajúceho padáka. Medzi nebom a zemou. Ak by sme sa o to neusilovali,  zmocnia sa nás.  Až taký vecný by však nemal byť svet okolo nás a naše postavenie v ňom, všakže.…
Chcete si skrášliť svoje okolie?

Chcete si skrášliť svoje okolie?

Keď sa prejdeme po Petržalke, vidíme ten rozdiel. Niekde sú pestrofarebné predzáhradky, inde upravené vnútrobloky s lavičkami a niekde len vypĺznuté trávniky a holá zem. Prečo sa to niekde dá a inde nie? Je to predovšetkým o chuti ľudí. Niekde im nie je ľahostajné ich okolie, chcú mať pekne nielen doma, ale aj pred bránou.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201