INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: Virologický ústav SAV

Lovec vírusov v Petržalke

Lovec vírusov v Petržalke

Petržalská super škola uzavrela minulý kalendárny rok poslednou prednáškou. Žiakov siedmeho ročníka priviedol do sveta vírusov vedúci Oddelenia ekológie vírusov Boris Klempa z Virologického ústavu SAV, ktorý pracuje na projekte Európsky vírusový archív. Vedci zapojení v projekte nielen hľadajú nové vírusy, ale ich aj študujú a uchovávajú pre budúcnosť.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201