INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: vianočné stromčeky

Kam s vianočnými stromčekmi?

Kam s vianočnými stromčekmi?

Spoločnosť OLO už tradične zabezpečí bezplatný zber a odvoz vianočných stromčekov od 12. januára do 28. februára. Dôkladne odzdobené stromčeky stačí uložiť k zberným nádobám alebo ich môžete odovzdať v zbernom dvore OLO na Starej Ivanskej ceste 2. Po tomto termíne sú stromčeky už súčasťou zmiešaného komunálneho odpadu.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201