INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: Vianoce

Aké boli Vianoce v Stredisku sociálnych služieb?

Aké boli Vianoce v Stredisku sociálnych služieb?

Určite ich môžeme charakterizovať ako čas, keď sa hluk, hnev a nepokoj premenia na lásku a ticho. Atmosféru Vianoc nepripomínali len zapálené sviečky, ale aj množstvo vianočných pozdravov a posedení. Našim seniorom predvianočné chvíle spríjemnili a  popriali krásne a šťastné Vianoce deti  zo Súkromnej ZŠ Felix na  Haanovej, ZŠ Lachova 1, ZŠ Jelenia a deti zo Súkromnej  materskej školy na Vavilovovej ulici.…
Kam so stromčekmi?

Kam so stromčekmi?

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a.s. sa postará o zber a odvoz vianočných stromčekov aj počas tohtoročnej zimy. Odvoz stromčekov bude zabezpečovať od 8. 1. 2018 do 31. 3. 2018.  Odzdobené vianočné stromčeky je potrebné ukladať v prípade rodinných domov ku zberným hniezdam – najbližšiemu stojisku a v prípade bytových domov ku stanovištiam zberných nádob.…
Náš údel petržalský

Náš údel petržalský

Sú to naše devätnáste petržalské Vianoce a Nový rok.  Spoločné. Vaše a moje starostovské.  Toľkokrát som sa vám o takomto čase tiež prihovoril prostredníctvom Petržalských novín. Niekedy vecne, skôr bilančne a vonkajškovo, čo pribudlo, čo sa okolo nás stavebne, infraštruktúrne zmenilo a čo je neprehliadnuteľné. …

Služby Božie VIANOCE 2017 a Nový rok 2018 v Petržalke a Rusovciach

  24. decembra 2017                             9:00 – nemocnica (Antolská ul.) 4.adventná nedeľa                               9:30 – Petržalka – SB s Večerou Pánovou Štedrý deň                                          14:00 – Rusovce 15:30 – Petržalka 17:00 – Petržalka   25.decembra 2016                            9:00 – nemocnica (Antolská ul.) 1.sviatok vianočný                              9:30 – Petržalka 11:00 – Rusovce 17:00 – Petržalka   26.decembra 2016                            9:00 – nemocnica (Antolská ul.) 2.sviatok vianočný                             9.30 – Petržalka – SB s Večerou Pánovou   31.decembra 2016                           9:00 – nemocnica (Antolská ul.) Nedeľa po Vianociach                      9:30 – Petržalka Záver občianskeho roka                   14:00 – Rusovce 17:00 – Petržalka   1.januára 2017                                 9:00 – nemocnica (Antolská ul.) Nový rok                                            9:30 – Petržalka 11:00 – Rusovce 17:00 – Petržalka   6.januára 2017                                 9:00 – nemocnica (Antolská ul.) Zjavenie Krista Pána mudrcom        9:30 – Petržalka 11:00 – Rusovce 17:00 – Petržalka   7.januára 2017                             15:00 – Novoročný koncert – Petržalka  …
Vianoce na nitrianskom hrade

Vianoce na nitrianskom hrade

Vianoce na Nitrianskom hrade od 16. do 23.12 ponúknu návštevníkom pestrý program ako vianočné hradné mestečko, kde budú stánky s dobrým jedlom a občerstvením pre deti a dospelých. Môžte sa zúčastniť prehliadky hradného areálu a múzeí a to zadarmo. Na hradnom múre bude celodenná videoprojekcia, taktiež tu búdu rozprávkové bytosti, farma so zvieratami, krásna vianočná výzdoba, ktorá vám spríjemní vianočnú atmosféru a rodinnú pohodu.…
Ježiškov kuriér

Ježiškov kuriér

Pamätáte sa ešte na chvíľu, kedˇ ste otca po prvý raz načapali, ako sa s darčekmi zakráda k vianočnému stromčeku tváriac sa ako Ježiško? S podaktorými to zamávalo, iní  tomu zázraku celkom prestali veriť, no a s podaktorými to po drobnom vysvetlení neurobilo vôbec nič.…
Počas Vianoc budú otvorené dve škôlky

Počas Vianoc budú otvorené dve škôlky

Počas tohtoročných vianočných školských prázdnin budú v Petržalke fungovať dve obecné materské školy (MŠ). „Sú to MŠ Macharova a MŠ Röntgenova. Ostatných 21 škôlok bude mať prevádzku prerušenú. Informácie pre rodičov budú mať zverejnené jednotlivé materské školy aj na svojich informačných nástenkách,“ informuje samospráva na svojej oficiálnej webovej stránke.…
Príhovor starostu

Príhovor starostu

Milí Petržalčania, toto predvianočné obdobie má vždy svoje čaro. Či už nám pod nohami vŕzga sneh, alebo mrzne, či sa teploty podobajú skôr tým jarným. Pre mňa sa toto obdobie spája aj s pečením vianočných oplátok, vôňou všakových koláčov, ale predovšetkým s rodinnou spolupatričnosťou.…
Výklad na Lachovej tradične krásny

Výklad na Lachovej tradične krásny

Ani tento rok nás dámy z Lachovej nesklamali. Dvakrát za rok – na Vianoce a Veľkú noc – zdobia výklad na Lachovej 35 na terase. Táto nevšedná tradícia má už 16 rokov, čo ,,svoj“ výklad vyzdobujú v akomkoľvek počasí, niekedy aj v mraze. Na výzdobe sa podieľali Eva Irmanová, Veronika Pešková, Jarmila Olléová a Milka Hudecová.…
Navštívte Darčekáreň Bory a pripravte si dokonalé Vianoce

Navštívte Darčekáreň Bory a pripravte si dokonalé Vianoce

Kde budete nakupovať tohtoročné vianočné darčeky? Pohodlne zaparkujte, nestojte v dlhých radoch a darček si nechajte originálne zabaliť  v Bory Mall. Ak chcete dobre nakúpiť a vyhnúť sa predvianočnému zhonu, vyberte sa na nákupy do nákupno-zábavného centra Bory Mall. To sa zmenilo na Darčekáreň Bory.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201