INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: verejný poriadok

Starostovia a primátor našli spoločnú reč

Starostovia a primátor našli spoločnú reč

Zabezpečenie verejného poriadku na území Bratislavy má byť jednoznačne záležitosťou samospráv jej mestských častí a táto skutočnosť by mala byť zakotvená aj v štatúte mesta. Starostovia sa na tom zhodli na nedávnom rokovaní Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy. Predseda regionálneho združenia, starosta Petržalky Vladimír Bajan vzápätí predložil požiadavku na zmenu štatútu primátorovi hlavného mesta Milanovi Ftáčnikovi, ktorý bol prítomný na rokovaní.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201