INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: verejné priestranstvá

Deratizujú verejné priestranstvá

Deratizujú verejné priestranstvá

Správcovské spoločnosti, podnikateľské subjekty i vlastníci nehnuteľností sú povinní v období od 1. októbra do 15. novembra vykonať povinnú celoplošnú deratizáciu. Deratizácia primárne smeruje k ochrane zdravia ľudí pred vznikom a šírením nebezpečných prenosných ochorení a vykonať ju môžu len spoločnosti oprávnené takúto činnosť robiť.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201