INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: verejná prezentácia

Verejná diskusia o parkovaní trvala takmer až do polnoci

Verejná diskusia o parkovaní trvala takmer až do polnoci

Okolo tristo obyvateľov Petržalky prišlo v predposledný októbrový utorok diskutovať o parkovacej politike do Domu kultúry Zrkadlový háj.  Okrem plnej sály charakterizovala podujatie už od úplného začiatku aj veľmi konfrontačná atmosféra. Z miestneho úradu prišli ohajovať plánovaný systém parkovania starosta Vladimír Bajan, zástupcovia starostu Ján Bučan aj Michal Radosa, prednosta miestneho úradu Miroslav Štefánik a vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy Zuzana Kordošová.…
Verejná prezentácia prípravy II. etapy projektu NDS MHD / 22. apríl

Verejná prezentácia prípravy II. etapy projektu NDS MHD / 22. apríl

Bratislavský primátor Milan Ftáčnik pozýva odbornú i laickú verejnosť na prezentáciu projektu, ktorý súvisí s II. etapou výstavby Nosného systému Mestskej hromadnej dopravy. Druhá etapa bude realizovaná v bratislavskej Petržalke a jej súčasťou je výstavba modernej električkovej trate, obslužných komunikácií či revitalizácie verejných priestorov.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201