INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: veľvyslanec Rakúskej republiky

Obchodná akadémia I. Karvaša oslavuje

Obchodná akadémia I. Karvaša oslavuje

Koncom februára sa v nových priestoroch Rakúskeho kultúrneho fóra na Hodžovom námestí v Astoria palace, konali oslavy pripomenutia si 45. výročia Obchodnej akadémie Imricha Karvaša. Z radu pozvaných hostí sa osláv okrem terajších a bývalých učiteľov školy zúčastnili zástupcovia zriaďovateľa školy, riaditelia bratislavských a tiež zahraničných spolupracujúcich škôl, členovia Rady školy, zástupkyňa NBS a niekoľko bývalých i terajších rodičov žiakov.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201