INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: Veľký Draždiak

Počasie potápačom neprekážalo

Počasie potápačom neprekážalo

Za 20 rokov, čo Petržalka organizuje čistenie okolia Chorvátskeho kanála, sa stalo hádam iba raz, že počasie túto brigádu,  ktorá rokmi prerástla vo veľké upratovanie, na ktorom sa zúčastňujú každoročne zamestnanci úradu, poslanci, žiaci, seniori a mnohí ďalší Petržalčania, zrušilo. Stalo sa tak aj teraz, v piatok 21. apríla.…
Hlasujte za fit kútik pri Draždiaku

Hlasujte za fit kútik pri Draždiaku

Petržalská samospráva prihlásila opäť svoj projekt do verejnoprospešného programu vyhláseného SPP a Nadáciou SPP, ktorý je založený na adresnej pomoci konkrétnym ľuďom a komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. V treťom ročníku sa o hlasy uchádza so zámerom vybudovania fit kútika pri Veľkom Draždiaku, kde by si mohli zacvičiť všetky vekové kategórie – mládež, dospelí, seniori, rekreační aj aktívní športovci.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201