INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: vedúca oddelenia sociálnych služieb

Mapa sociálnych služieb

Mapa sociálnych služieb

Na sociálne oddelenie sa často obracajú obyvatelia, ktorí sa ocitnú v náhlej sociálnej núdzi a je pre nich zložité zorientovať sa v poskytovaní širokého spektra sociálnych. „V prehľadnej mape, ktorú sme pripravili, sú zadefinované konkrétne sociálne služby poskytované nielen našou mestskou časťou, ale aj Hlavným mestom SR Bratislava, Bratislavským samosprávnym krajom a neziskovým sektorom,“ dopĺňa Alena Halčáková, vedúca oddelenia.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201