INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: veda

Petržalská Super Škola prináša viac už piaty rok

Petržalská Super Škola prináša viac už piaty rok

Viac ako 20 000 žiakov sa zapojilo do projektu Super školy v Petržalke a ostatných mestských častiach Bratislavského kraja. Školy si už samé vyžiadajú tému alebo konkrétnych prednášajúcich. O projekte sa uvažuje na predsedníctve UNESCO v Paríži. Aj preto organizátori pripravujú rovnaký pilotný projekt pre učiteľov, aby im umožnili ľahší prístup k najnovším objavom.…
Petržalská super škola

Petržalská super škola

V minulom školskom roku sa zapojilo do jedinečného projektu Petržalská super škola 2 515 žiakov druhého stupňa petržalských základných škôl. Takmer stovka šiestakov, siedmakov a ôsmakov vypracovala vynikajúce projekty a svoje práce prezentovali pred špičkovými vedcami na zámku v Smoleniciach, kde si prevzali aj hodnotné ceny od Slovenskej akadémie vied a mestskej časti Petržalka.…
Ad: Svet rečou čísel

Ad: Svet rečou čísel

Zaujal ma článok Svet rečou čísel. Článok hovorí o numerológii. Numerologička sa v článku odvoláva na Pythagora a mohol by vzniknúť dojem, že tvrdenia numerológie sú čímsi, čo sa dá dokázať pomocou matematických prostriedkov. Nie je to tak. Numerológovia nedokázali žiadne zo svojich tvrdení ani matematickým, ani štatistickým spôsobom.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201