INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: Valéria Balúchová

Nepriateľom vyššieho veku je nečinnosť

Nepriateľom vyššieho veku je nečinnosť

„Naša práca bola v roku 2013 pestrá, my ju však chceme ešte obohatiť. Plánujeme vytvoriť krúžok poézie a prózy, v apríli rozbiehame opäť turistiku a z darovaného dvojpercentného príspevku z daní z príjmu našich sympatizantov chceme financovať plávanie seniorov a rozvoj kultúry.“ Týmito slovami doplnila predsedníčka petržalskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Petržalke Valéria Balúchová písomnú správu, ktorú účastníci výročnej schôdze miestnej organizácie konanej 17. 3. 2014 dostali v tlačenej podobe pri prezentácii.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201