INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: val zeminy

Za val zeminy chce Petržalka mesto pokutovať

Za val zeminy chce Petržalka mesto pokutovať

Umiestnenie a podmienky skladovania výkopovej zeminy na Námestí hraničiarov sú podľa petržalského stavebného úradu v rozpore s podmienkami územného rozhodnutia Stavebný úrad bratislavskej Petržalky začal konanie o uložení pokuty voči hlavnému mestu v súvislosti s valom zeminy na Námestí hraničiarov. Umiestnenie a podmienky skladovania výkopovej zeminy sú totiž podľa stavebného úradu v rozpore s podmienkami územného rozhodnutia vydaného na stavbu Nosného systému MHD Bratislava.…
Val zeminy už mal byť odstránený

Val zeminy už mal byť odstránený

Napriek výzve petržalského stavebného úradu ako aj Rozhodnutiu Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie stavebník – hlavné mesto SR Bratislava – neodstránil valy zeminy pri Chorvátskom ramene na Námestí hraničiarov, ktoré už niekoľko mesiacov znepríjemňujú život obyvateľom v okolí.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201