INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: územie

Čože je to za parcelu?

Čože je to za parcelu?

Platným Územným plánom hl. mesta SR Bratislavy má tento pozemok určený druh urbanistickej funkcie, kód 501- Zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti. Tieto sú určené na umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianskej vybavenosti v zónach celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach, s dôrazom na vytváranie mestského prostredia a zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú komplexitu prostredia centier a mestských tried.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201