INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Výstava, ktorá kladie množstvo otázok

Výstava, ktorá kladie množstvo otázok

Motívom k usporiadaniu výstavy „Industriál očami odborníkov/pamätníkov“ bola predovšetkým snaha o rozšírenie pohľadu na priemyselné dedičstvo v Bratislave. Nešlo len o osvetu verejnosti odborníkmi, ktorých v tomto prípade zastupovali kurátorky výstavy, architektka Nina Bartošová z Fakulty architektúry STU a historička architektúry Kataríny Haberlandová z Ústavu stavebníctva a architektúry SAV, ale aj o spätnú väzbu, ktorú organizátori dostávali jednak vďaka pamätníkom, ale aj kontaktom s odborníkmi zo spoločenských vied (napríklad s etnologičkou Hanou Hlôškovou z Katedry etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK a jej bývalej diplomantky Michaely Úradníčkovej, ktorej výskum je na výstave prezentovaný).…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201